Wijziging Telecomwet Stilzwijgende contracten

Einde aan stilzwijgende verlenging zakelijke contracten met nieuwe telecomwet

telecomwet

Per 1 oktober 2016 komt er een einde aan het stilzwijgend verlengen van bestaande zakelijke contracten door telecomaanbieders. Zakelijke klanten kunnen na afloop van hun overeengekomen contractperiode dan per maand kosteloos opzeggen. De wijziging is ook van toepassing op contracten die reeds stilzwijgend zijn verlengd. Het is van toepassing op alle contracten afgesloten voor 1 Oktober 2016 en alle nieuwe contracten welke worden gesloten na 1 Oktober 2016.

Hieronder de bekendmaking:

Naar aanleiding van diverse vragen van marktpartijen over de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-55.html), geven EZ en ACM hierbij een nadere toelichting. Het gewijzigde artikel zal zoals aangegeven op 1 oktober 2016 in werking treden. Dit is definitief zodra ook het inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd, maar marktpartijen hoeven daarop uiteraard niet te wachten met hun voorbereidingen op deze wetswijziging en het voldoen daaraan.

Dit betekent dat de zakelijke abonnee contracten die:

  1. Voor 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde duur en die reeds stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd;
  2. na 1 oktober 2016 zijn aangegaan en stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd; of
  3. zijn of worden aangegaan voor onbepaalde duur

te allen tijde kosteloos kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand (artikel 7.2a, derde, vierde en vijfde lid).

Bovenstaande geldt dus onverminderd als de voorwaarden van het contract nog niet zijn aangepast zodra het wetsartikel eenmaal in werking is getreden: Ook bestaande contracten die voor 1 oktober 2016 stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd worden per 1 oktober 2016 zonder meer maandelijks opzegbaar met de nieuwe telecomwet.

Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de zakelijke abonnee kan van de opzegtermijn vanĀ  ten hoogste een maand worden afgeweken en kan een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden worden overeengekomen (artikel 7.2a, zesde lid telecomwet). Het moet gaan om een uitdrukkelijk verzoek.

Dit betekent dat de abonnee uitdrukkelijk moet instemmen met deze afwijking. Een afgeleide of stilzwijgende instemming voldoet hier dus niet aan. Dit kan bijvoorbeeld doordat de aanbieder in de offerte voor het contract de abonnee de keuze biedt tussen het aanvinken van een opzegtermijn van een maand dan wel drie maanden, of een andere wijze van handelen waaruit de wil van de abonnee uitdrukkelijk blijkt. Op basis van de keuze van de abonnee stelt de aanbieder het betreffende contract op en biedt dit ter ondertekening aan de abonnee aan. Een offerte of contract waarin alvast het hokje is aangevinkt waarmee de afwijkende opzegtermijn van drie maanden wordt geaccepteerd en door de abonnee moet worden afgewezen, voldoet niet als uitdrukkelijk verzoek.

EZ en ACM zullen de marktpartijen nog nader informeren over de invulling van de toezegging die de Minister van Economische Zaken heeft gedaan bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Deze toezegging houdt in om met de ACM de marktontwikkelingen t.a.v. zakelijke contracten te monitoren en de Kamer te informeren indien mocht blijken dat telecomaanbieders structureel en/of op grote schaal langjarige contracten aanbieden die ingaan tegen de geest van de wet.

Wij hebben sowieso geen langlopende contracten. Klanten kunnen bij ons maandelijks opzeggen en er is geen minimale looptijd. Bent U niet tevreden? Elders goedkoper ? U kunt altijd vrijblijvend en zonder kosten overstappen. Gelukkig is dit iets wat nu ook algemeen goed wordt in Telecom land. Een klant vasthouden die niet tevreden is op basis van een contract is niet de juiste manier om aan klantenbinding te doen!

 

Wilt U meer weten wat wij voor U kunnen doen? neem vrijblijvend Contact met ons op!