Uw bedrijf klaar maken voor de Cloud

Is uw bedrijf klaar voor de overstap naar de Cloud?

naar de cloud

U overweegt om de overstap te maken naar de Cloud? Dan is het belangrijk om te kijken of uw organisatie klaar is om de overstap te maken. Wat is de reden dat U de stap naar de Cloud wilt maken?

Zorg dat de doelstellingen duidelijk zijn zodat teleurstellingen worden voorkomen.

 

Wat kunt U zelf doen om de overstap naar de Cloud successvol te maken?

 

  • Allereerst spreek met andere ondernemers die de stap al hebben gemaakt. Leer van hun fouten zodat U zelf niet dezelfde fouten hoeft te maken.
  • Inventariseer uw eigen ICT en wensen. Zorg dat U weet waar U naar toe wilt.
  • Maak een plan van aanpak met tijdsplan en zorg dat het haalbaar is.
  • Inventariseer of er van de door U gebruikte applicaties al Cloud varianten beschikbaar zijn, dat maakt de overstap soms makkelijker, maar de data zal wel gemigreert moeten worden. Maak duidelijke afspraken met de leverancier wie wat doet en wanneer.
  • Beschikt U over een goede internet verbinding met voldoende capaciteit ? Is er een backup verbinding in geval van een storing? Houd er rekening mee dat U bij de Cloud veelal bijna volledig afhankelijk bent van een deugdelijke internet verbinding!

 

De keuze is gemaakt! En nu?

 

U heeft de keuze gemaakt en wilt overstappen naar de Cloud. Hoe nu verder?

Allereerst maak een stappen plan. Denk hierbij aan;

  • Keuze van de Cloud aanbieder. Vraag offertes op en kijk ow de Cloud aanbieder U volledig kan ondersteunen zoals U dat wenst
  • Wet en Regelgeving. Valt U onder een bepaalde branche waar specifieke wet-en regelgeving van toepassing is? Denk hierbij aan Advocaten kantoren, Notarissen etc. Neem eventueel contact op met een branche vereniging en kijk wat voor specifieke eisen er eventueel voor U van toepassing zijn.
  • Als U de keuze voor uw Cloud aanbeider heeft gemaakt, zorg dat U samen met hem een goede inventarisatie maakt van aanwezige applicaties, welke medewerker gebruikt welke applicatie, welke applicatie heeft een Cloud variant en wilt U ook gebruik maken van deze Cloud variant of gaat U met uw bestaande software op de Cloud omgeving werken.
  • Maak een duidelijke planning en roadmap, wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd, wat is de impact op de lopende bedrijfsvoering.

 

The day after, de migratie is uitgevoerd

 

U bent overgestapt naar de Cloud. Hoe is het verlopen. Ga na migratie evalueren met uw  medewerkers, uw eigen ICT afdeling (indien van toepassing) en uw Cloud leverancier. Hoe is alles verlopen? Is iedereen tevreden? Is het opgeleverd zoals overeengekomen?

Ook na de migratie blijf evalueren en doorontwikkelen. Bestaande software waar nu nog geen Cloud variant van beschikbaar is wordt waarschijnlijk wel ontwikkeld. Misschien heeft U nu de keuze gemaakt om (nog) niet over te stappen op een Cloud variant van een bestaande applicatie maar wilt U dat in de toekomst wel.

 

Bent U op zoek naar een betrouwbare Cloud partner? A1 uit Heerenveen staat U graag ter zijde bij inventarisatie van uw bestaande ICT, advies en migratie naar de Cloud en onderhoud en beheer na een migratie naar de Cloud. Wij bieden tevens voor onze klanten een gratis migratie naar de Cloud!

 

Neem CONTACT met ons op voor meer informatie en om alle mogelijkheden te bespreken. Wij leveren voor uw bedrijf een volledige Cloud oplossing zowel voor ICT als Telefonie!