De online werkplek in de Cloud in 2016!

Wat gaat er allemaal gebeuren op het gebied van de Cloud in 2016?

Het is alweer bijna 2016. Veel bedrijven zijn bezig met de plannen voor 2016 ook op het gebied van ICT en automatisering.

online werkplek

Vooruitblik

Sinds we twee jaar geleden zijn gaan meten, hebben we een onafgebroken reeks van positieve uitkomsten gezien. Bij de driemaandelijkse terugblik wordt steevast op alle gebieden een groei genoteerd en hetzelfde geldt voor de vooruitblikken die afgegeven worden door de deelnemende databeslissers. De Nederlandse datacentermarkt is dan ook bijzonder dynamisch, waarbij 2014 er ook internationaal met kop en schouder boven uit stak. In 2015 leek het er iets rustiger aan toe te gaan, maar vooral de cloudmarkt zorgt ervoor dat de vraag naar datacenterruimte zich sterk blijft ontwikkelen. Uiteindelijk kunnen de groei voornamelijk toewijzen aan de volgende drie belangrijke ontwikkelingen:

– Continuïteit

Organisaties worden zich er steeds meer van bewust dat de beschikbaarheid van het datacenter een directe impact heeft op de continuïteit van de organisatie. Met de toenemende digitalisering, neemt het belang hiervan alleen maar verder toe. De afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties gaan kijken hoe ze hun bezemkasten en verouderde IT ruimten konden inruilen voor één of enkele goede primaire locaties en een back-up faciliteit, bijvoorbeeld in een twinning-concept. Veel grote organisaties zoals banken en centrale overheden zijn zo door een consolidatieslag gegaan en veel kleinere organisaties zijn hier nog mee bezig. Soms worden organisaties ook door wet- en regelgeving gedwongen om goede back-up faciliteiten te realiseren, zoals we in 2013/2014 in de gezondheidszorg hebben zien gebeuren. Waar sommige organisaties kiezen voor nieuwbouw, heeft vooral die back-up behoefte voor een sterke toename in de vraag naar colocatie geleid. Het aantal single client vierkante meters is daardoor veel minder sterk toegenomen, dan de vraag naar colocatie. Ook in 2016 zet deze trend door, zei het dat de echte grote slagen inmiddels wel lijken te hebben plaatsgevonden.

– de definitieve acceptatie van de Cloud

Er is nog een andere reden dat het aantal vierkante meters van single tenant datacenters maar weinig toeneemt en wellicht zelfs gaat afnemen in de nabije toekomst. En dat heeft alles te maken met de opkomst van de cloud. Als we datacenterbeslissers vragen waar de komende jaren de servercapaciteit vandaan gaat komen, geeft men aan de capaciteit steeds meer vanuit de cloud en door middel van hosting zal worden gerealiseerd. En of men nu IaaS of SaaS meer denkt te gaan gebruiken, het zorgt ervoor dat de behoefte aan eigen vierkante meters gaandeweg kleiner wordt. Vandaar dat we, als we dieper in de data achter de DDI duiken, veel datacenterbeslissers uit de single tenant wereld zien zeggen dat ze verwachten dat het aantal vierkante meters de komende tijd gaat afnemen. De meeste multi-tenant datacenters profiteren hiervan, door de toenemende vraag naar ruimte van cloud-aanbieders en hosting partijen.

– De Mega datacenters

De cloud kent in datacenterland ook een overtreffende trap: met de bouw van eigen datacenters door Google (Eemshaven) en Microsoft (Middenmeer) is het hyperdatacenter neergestreken in Nederland. Het is een beetje de vraag hoe bijzonder het is dat deze datacenters in Nederland zijn neergestreken. Het is namelijk ook een logisch gevolg van de datacenterstrategie die grote cloud providers aan het ontwikkelen zijn. Daarbij worden datacenters, hele grote overigens, gespreid over een behoorlijk aantal locaties, zodat de uitval van een enkele locatie uiteindelijk geen impact zou moeten hebben op de beschikbaarheid van de diensten. Waar de continuïteit van de een datacenter nu nog voornamelijk een hardware kwestie is, wordt dat in ieder geval voor het hyperdatacenter steeds meer een softwarekwestie. Nederland is als locatie daarmee dus eigenlijk niet meer dan een schakel. Maar aangezien de capaciteit van deze datacenters zo gigantisch is, worden ze al snel medebepalend voor het Nederlandse datacenterlandschap en bijvoorbeeld de bijbehorende werkgelegenheid.

Het meeste is voor het MKB minder van belang. U let op de kosten en de continuïteit en beschikbaarheid van uw ICT. Steeds meer bedrijven zien in dat er behoorlijk bespaard nog kan worden op ICT door (gedeeltelijk) op Cloud diensten over te gaan. De 2 meest voorkomende diensten op dat gebied zijn;

– De werkplek in de cloud waarbij u feitelijk uw data en applicaties in de Cloud opslaat en gebruikt. Dit heeft als voordeel dat u overal vandaan kunt werken en feitelijk niet meer locatie gebonden bent. Ook als u vanuit huis werkt hoeft u niet met laptop te slepen of er achter te komen dat het door u gezochte document toch niet op de PC stond maar dat u hem vergeten bent te kopiëren. U heeft altijd al uw applicaties en data bij de hand. Niet alleen erg makkelijk maar ook qua kosten kunt u met een online werkplek alles eenvoudig budgetteren omdat u alleen betaald voor de gebruikte werkplekken. Komt er een personeelslid bij koopt u een extra online werkplek en gaat er een personeelslid weg dan meld u een werkplek af en betaald u ook een werkplek minder. Ook kan er geïnvesteerd worden in minder zware lokale PC’s omdat de feitelijke rekenkracht allemaal in de online werkplek zit en niet meer in de lokale PC.

– De Cloud harddisk / Opslag in de Cloud is sterk in opkomt. Eerst vooral gebruikt voor Back-up oplossingen waarbij een backup eenvoudig online op een locatie in de Cloud kon worden opgeslagen waardoor geen lokale tapes ed meer nodig waren en waarbij tapes op andere locaties bewaard moesten worden bewaard maar een simpel programma die eenvoudig elke nacht uw data veilig op ging slaan op een server / opslag medium in een groot datacenter. Nu zien we echter dat de Cloud Harddisk ook gebruikt wordt om actieve data op slaan. Zoals uw word documenten uw excel sheets etc. Voordeel is dat uw data altijd en overal beschikbaar is en altijd veilig is opgeslagen. U hoeft zelf geen zaken als back-up te regelen alles wordt voor u uit handen genomen. Ook kunnen uw medewerkers gezamenlijk werken in de dezelfde bestanden en beschikt iedereen altijd over dezelfde versie wat samenwerken een stuk eenvoudiger maakt! A1 Internet maakt gebruik van Rushfiles voor een stabiel Cloud Harddisk platform

Wilt u meer informatie wat de Cloud voor uw bedrijf kan betekenen? Neem eens vrijblijvend contact met A1 Internet op via telefoon 0513-646493 of per email: info@a1.nl

Eens gratis een Cloud Harddisk proberen? Meld u hier gratis aan!